Image

Monitoimikoneen pienempi hiilijalanjälki

Julkaisemme artikkelisarjan jäsenyritystemme konkreettisista teoista, jotka edistävät teknisen kaupan alan tunnettuutta, vetovoimaa tai vastuullisuutta - parhaassa tapauksessa niitä kaikkia. 

Elinympäristömme ylläpitoon ja rakentamiseen varatut rajalliset resurssit on syytä käyttää mahdollisimman viisaasti. Kun yksi ja sama monitoimikone hoitaa monen erillisen koneen työt alusta loppuun vuodenajasta riippumatta, koneyksiköiden määrää voidaan vähentää. Samalla koneiden ympärivuotinen käyttöaste ja projektien läpimenoajat paranevat. Lisäksi monitoimikoneen hiilijalanjälki on laskennallisesti keskimäärin 8–14 % erilliskoneita pienempi, selviää Teknisen Kaupan Liiton jäsenen tekemästä selvityksestä. 

Lännen Tractors Oy on osa LMCE Groupia, joka on kansainvälinen älykkäiden ja liikkuvien monitoimikoneiden toimittaja. Yhtiö selvitti monitoimikoneen hiilijalanjäljen yhteistyössä suomalaisen, ilmaston lämpenemisen hallintaan ja ilmakehää saastuttavien päästöjen vähentämiseen keskittyvien ratkaisujen tuottajan kanssa keväällä 2023.  

- Toimitamme korkealuokkaisia laitteita, joiden liikkuvuus ja monitoimisuus tekevät mahdolliseksi saavuttaa enemmän vähemmillä koneilla ja kustannuksilla. Kehittämämme ratkaisut lisäävät tehokkuutta ympäristövastuusta tinkimättä, kuvailee Lännen MCE Groupin toimitusjohtaja Veli Ollila

Koneen käyttövaihe tuottaa suurimman siivun hiilijalanjäljestä 

Lännen-monitoimikoneen hiilijalanjälki koko koneen elinkaaren yli on 278 t CO2-ekvivalenttia. Laskennassa käytettiin koneen teknisenä elinikänä 8000 tuntia. Merkittävin osa koneen hiilijalanjäljestä, 84 %, muodostui koneen käyttövaiheesta. Toiseksi suurin osuus, 14 %, muodostui materiaalien ja komponenttien valmistuksesta ja kuljetuksesta tehtaalle. Valmistuksen osuus koneen koko elinkaaren hiilijalanjäljestä oli 1 % ja samainen 1 % hiilijalanjäljestä muodostui monitoimikoneen kierrättämisvaiheesta.  

- Monitoimikoneen käyttövaiheen kasvihuonekaasupäästöjä pystytään pienentämään 82 % käyttämällä fossiilisten polttoaineiden sijaan uusiutuvia polttoaineita (HVO). Tällöin monitoimikoneen koko elinkaaren hiilijalanjälki pienenee 70 %, ja on 85 t CO2e. Uusiutuvan polttoaineen käyttö onkin polttomoottorilla varustetun työkoneen käyttövaiheen merkittävin yksittäinen CO2-päästöjä vähentävä tekijä, Ollila sanoo. 

Pienempi hiilijalanjälki verrattuna erilliskoneisiin 

Monitoimikoneen hiilijalanjälki oli laskennallisesti keskimäärin 8–14 % erilliskoneita pienempi. Minimissään ero oli 0 % kun työkokonaisuus sisälsi vain yhtä työtehtävää yhdessä työkohteessa ja maksimissaan ero oli 16–21 % kun työkokonaisuus sisälsi useita erilaisia työtehtäviä useissa eri työkohteissa.  

- Monitoimikoneen vahvuus tuli siten esille työkohteen työvaiheiden monipuolistuessa ja useamman työkohteen työkokonaisuuksissa. Vastaavasti yksittäisessä ja pitkäkestoisessa työkohteessa monitoimikoneen monikäyttöisyys ja liikkuvuus eivät tuoneet lisäetua, Ollila kertoo. 

Parempaa tuottavuutta pienemmillä päästöillä

Suurin syy hiilijalanjäljen selvittämiselle oli Ollilan mukaan monitoimikoneiden ympäristöystävällisyyden osoittaminen asiakkaille.

- Hiilijalanjälkeä ei edellytetä vielä kilpailutuksissa, mutta asia tulee todennäköisesti muuttumaan. Kuten tehty tutkimus osoittaa, on monitoimikoneiden hiilijalanjälki parhaimmillaan merkittävästi erilliskoneita pienempi. Tulemme luonnollisesti pyrkimään parempaan hiilijalanjälkeen tulevissakin tuotekehitysratkaisuissamme, Ollila kertoo. 

Lännen on lisäksi tehnyt investointeja kestävään kehitykseen mm. siirtymällä uusiutuvilla polttoaineilla tuotettuun kaukolämpöön, toteuttamalla valaistusta LED-valaisimilla, ja vaihtamalla maaleja vähemmän VOC-päästöjä tuottaviin vaihtoehtoihin.  

Näin hiilijalanjälki laskettiin 

Hiilijalanjäljen laskennassa noudatettiin kansainvälistä GHG Protokollan Product Life Cycle Accounting and Reporting -standardia. Lännen-monitoimikoneen päästöt laskettiin koneen elinkaaren (Cradle-to-Grave) yli; alkaen raaka-aineiden tuotannosta ja niiden kuljetuksesta tehtaalle, jatkuen koneen valmistuksella ja kuljetuksella asiakkaalle sekä koneen käyttövaiheella, päätyen koneen hävitykseen eli käytännössä materiaalien ja raaka-aineiden uudelleen kierrättämiseen. 

Panoksia Loimaalle 

Lännen MCE -konsernin toimitusjohtajana 1.6.2023 aloittanut Ollila sai johtaakseen kasvavan ja toimintaansa kehittävän sekä keskittävän yhtiöryhmän. Merkittävä uudistus on Lundberg-ympäristönhoitokoneiden valmistuksen siirto Ruotsin Skellefteåsta Loimaalle osaksi LMCE Groupin päätehdasta. 

- Valmistuksen siirron taustalla ovat kasvavat liiketoimintavolyymit ympäristönhoitokoneissa. Samalla uudistetaan LMCE-konsernin teollista rakennetta. Toimintojen keskittäminen kasvattaa Loimaan tehtaan valmistuskapasiteettia ja tuottavuutta, Ollila kuvailee. 

Lännen yli 60-vuotinen toimintahistoria on tuoreen toimitusjohtajan mukaan vahva osoitus yhtiön kyvystä uusiutua ja elää ajassa.  

- Skellefteån muutto ja sen myötä tuleva Loimaan kasvattaminen ja vahvistaminen puhuttelee ja motivoi minua. Näen, että sillä tavalla on mahdollisuus saada tänne työn imua ja tekemisen meininkiä, tehdä tästä vieläkin houkuttelevampi työpaikka uusille osaajille, joita tällä kasvupolulla tulemme tarvitsemaan.  

Muutos on suuri, ja sen läpivienti vie Ollilan mukaan ainakin pari vuotta.  

- Täysi hööki pitäisi olla päällä viimeistään 2025. Myös teknologiamielessä katsomme tulevaisuuteen, ja uutta pitää olla tarjottavana silläkin rintamalla, hän vakuuttaa. 

Teksti: Lännen Tractors ja Maarit Saari 

Kuva: LMCE Group

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Haluaisitko jakaa oman yrityksesi vastuullisuusteon? Ota yhteyttä Teknisen Kaupan Liiton viestintään maarit.saari@tekninen.fi.