Moottoripyöräjaosto

Image

Moottoripyöräjaosto on moottoripyöriä, mopoja ja niihin liittyviä palveluita markkinoivien maahantuojien foorumi, joka tukee jäsentensä kilpailukyvyn kehittymistä. Moottoripyöräjaoston tavoitteena on profiloida toimialaa ja edistää alan näkyvyyttä yhteistoiminnassa keskeisten sidosryhmien kanssa. Moottoripyöräjaoston jäsenet vastaavat merkittävimmästä osasta Suomen moottoripyörä- ja mopotuontia.

Liiketoimintaympäristön muutokset vaikuttavat suoraan kuluttajavetoiseen ajoneuvokauppaan, joka moottoripyörätoimialan tapauksessa on lisäksi kausiluontoista. Keskeisiä elinkeinopolitiikan teemoja ovat liikenneturvallisuus, ajokorttikysymykset, verot ja niiden toimeenpanon mallit, sekä rekisteröinnin ja katsastuksen prosessit. Myös kilpailuneutraliteetti ja markkinavalvonta ovat näkyneet moottoripyöräjaoston toiminnassa.

Jaosto julkaisee yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa alan rekisteröintitilastot ja seuraa liiketoimintaympäristön muutoksia, tiedottaen niistä ja valmistautuen niihin. Moottoripyöräjaosto on merkittävin vuorovaikutus- ja edunvalvontaryhmä toimialansa laajassa sidosryhmäkentässä. Pääasiallisia sidosryhmiä ovat Valtionvarainministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom, Tulli, Kuluttajavirasto, Liikenneturva ja media. Yhteistoiminta jälleenmyyjien ja automaahantuojien kanssa on jatkuvaa.

Jaoston puheenjohtaja on Jarkko Tuomisto KTM Nordic Oy:sta ja asiamies Lauri Leskinen.