Image

Muovit kiertävät Onnisen Express -myymälöissä ohjeistuksen, koulutuksen ja hyvien esimerkkien voimalla

Julkaisemme artikkelisarjan jäsenyritystemme konkreettisista teoista, jotka edistävät teknisen kaupan alan tunnettuutta, vetovoimaa tai vastuullisuutta - parhaassa tapauksessa niitä kaikkia.

Isossa kuvassa Onnisen tavoite on yksinkertainen: jätteiden kierrätysasteen nostaminen. Tulevaisuudessa tavoitteena on minimoida tai päästä jopa kokonaan eroon polttoon menevästä jätteestä ja saada kaikki muovit kiertoon. 

Jäteyhtiöt alkoivat vuoden 2023 alussa tarjota mahdollisuutta lajitella myös kaupoissa syntyvät muovipakkausjätteet erikseen. Tilaisuuteen tartuttiin heti teknisen tukkukaupan yritysasiakkaita palvelevassa Onnisessa ja sen Express-myymäläverkostossa

”Muovipakkausten erilliskeräys on suurin kertamuutos jätteiden lajittelussa sitten pahvinkeräyksen alkamisen 1990-luvulla. Muutos on merkittävä, sillä tavaroiden kuljetus ja hyllytys tuottavat päivittäin suuret määrät styroksi- ja muovilaatikoita, jotka on Suomessa aiemmin lajiteltu polttoon ohjautuvaan energia- ja sekajätteeseen”, kertoo Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan vastuullisuuspäällikkö Tiina Kotipelto

Kiertotalouden edistäminen on yksi Onnisen ja koko K-Ryhmän vastuullisuustyön painopisteistä. Muovin käytön vähentämiseen ja pakkausten kierrätettävyyden parantamiseen tähdätään K-ryhmän pakkaus- ja muovilinjauksiin asetetuilla tavoitteilla. 

”Isossa kuvassa tavoite on yksinkertainen: jätteiden kierrätysasteen nostaminen. Tulevaisuudessa tavoitteena on minimoida tai päästä jopa kokonaan eroon polttoon menevästä jätteestä ja saada kaikki muovit kiertoon”, Kotipelto sanoo. 

Hyvät opit kiertävät myös asiakkaille 

Käytännössä Onnisen Express -myymälöissä on viimeisen reilun vuoden aikana tartuttu muovinkeräyksen ja yleisesti kierrätyksen tehostamiseen monin eri tavoin. 

Myymälöille on hiljattain luotu uusi keräilyväline- ja kierrätyskonsepti, jossa on kuvattu kolmen eri myymäläkoon oikeaoppinen jätehuolto. Uusi toimintatapa on käyty läpi kaikkien Onnisen aluepäälliköiden kanssa, joiden kautta käytäntö on jalkautunut Express-myymälöiden työntekijöille. 

”Ohjeistuksen lisäksi olemme viime vuosina panostaneet ja tulemme panostamaan kierrätysteemaisiin koulutuksiin”, kertoo Onnisen Express-ketjun liiketoiminnan kehityksestä ja kulttuurista vastaava johtaja Katja Salo. ”Vuosien varrella kerääntynyt kokemus on osoittanut, että kierrätys onnistuu vain, jos myymälöiden ohjeistus ja koulutus hoidetaan kunnolla koko myymälän henkilökunta on sitoutunut muutokseen.” 

Express-myymälöiden asiakkaille kierrätyksestä viestitään asiakastiloihin sijoitetuilla näytöillä. Asiakkaista monet purkavat ostoksensa pakkauksistaan jo myymälässä, minkä vuoksi oikean keräilyvälineen valinta on heillekin tärkeää. 

Sekajäteastiat myymälöiden asiakastiloista on poistettu.  

”Näytöillä ohjeistamme asiakkaita lajittelemaan roskansa kuten pahviset kahvimukit oikein”, Salo antaa käytännön esimerkin. ”Toivomme, että ohjeistus ja se, että kerromme omista toimenpiteistämme auttaa ja rohkaisee asiakkaitamme lajittelemaan jätteensä oikein myös omassa arjessaan, omalla työmaallaan.” 

Tavoitteiden saavuttaminen palkitsee 

Onninen keräsi vuonna 2023 hyötykäyttöön 18 prosenttia enemmän muovia verrattuna edelliseen vuoteen. Hyvinkään jakelukeskuksella muovipakkausten erilliskeräys aloitetaan keväällä 2024.  

Kokonaisuutena Onnisen Express -myymälöiden kierrätysaste nousi 2023 vuonna 12 prosenttiyksikköä. Tänä vuonna myymälöissä tavoitellaan vähintään 6 prosenttiyksikön nousua tehostamalla muovin ja puujätteen lajittelua, kierrätystä sekä uudelleenkäyttöä.   

”Seuraamme kierrätystavoitteita säännöllisesti aluepäälliköiden kuukausipalavereissa. Kierrätysasteen nousun seuraaminen on palkitsevaa kaikille työhön osallistuville”, Salo sanoo. 

Ympäristön lisäksi onnistuneesta lajittelusta kiittää kukkaro. Onnistuessaan muovinkeräys tuo myymälöille kustannussäästöjä, sillä energia- ja sekajätteellä on korkea jätteenkäsittelymaksu, kun muovipakkausjätteellä maksua ei ole.  

Kiitoksena ahkerasta kierrätystyöstä Onninen palkitsee tänä keväänä kuusi parasta Express-myymäläänsä tutustumispäivällä kierrätyslaitokseen. 

”Olemme tehneet jo paljon, mutta paljon on vielä tehtävää. Haluamme jakaa hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja auttaa näin asiakkaitamme tekemään vastuullisempia valintoja. Yhteistyössä on voimaa”, Kotipelto ja Salo päättävät. 

Image

Onninen keräsi vuonna 2023 hyötykäyttöön 18 prosenttia enemmän muovia verrattuna edelliseen vuoteen.

Faktaa

Onninen on osa K-ryhmää, ja palvelee teknisen tukkukaupan yritysasiakkaita alansa markkinajohtajana Suomessa. Yhtiö tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita ja palvelukokonaisuuksia urakoitsijoille, teollisuudelle, infra-alan toimijoille ja jälleenmyyntiasiakkaille.  

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa liittyi vuonna 2022 ensimmäisenä kaupan alalla vapaaehtoiseen Rakentamisen muovit Green deal -sopimukseen, joka pyrkii vauhdittamaan muovien kiertotaloutta vähentämällä muovin käyttöä ja edistämällä muovin kierrätystä rakennusalalla. 

Koko K-ryhmästä saatiin 2023 vuonna 17 prosenttia enemmän muoveja kiertoon kuin edellisenä vuonna. Kauppojen kierrätysluvut ovat nousseet keräyksen myötä korkeammiksi kuin koskaan aikaisemmin. Eräässä pilottikaupassa päästiin jopa 95-prosentin kierrätysasteeseen. 

Muovipakkausten kierrätyksen etenemistä seurataan EU-tasolla. Kesällä 2023 Suomi sai varhaisvaroituksen EU:lta siitä, ettei muovipakkausten kierrätysaste etene Suomessa tavoiteltua vauhtia. EU:n asettama tavoiteluku vuodelle 2025 on 50 %. Suomen viimeisin tilastoitu luku vuodelta 2021 on 29 %. 

Kuvat: Kesko  

Lue lisää jäsenyritystemme vastuullisuudesta